Последни Вести

НАЈГОЛЕМИТЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА НА МАКЕДОНИЈА: Товарени на коњи и во вагони, старите ракописи заминале од Македонија - втор дел
НАЈГОЛЕМИТЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА НА МАКЕДОНИЈА: Товарени на коњи и во вагони, старите ракописи заминале од Македонија - втор дел

Кога ги собрал ракописите, Виктор Григорович дошол со придружба. Имал пари, чувари, ги товарел ракописите на коњи. И ги однел во Русија. Дел од неговата ракописна збирка денес се чува во Руската државна библиотека во Москва. Има околу 60 ракописи. Останатите шеесетина ги подарил на библиотеката на новооснованиот Универзитет во Одеса - Новорусииски универзитет, каде што го примиле за професор

Препорачани огласиПовеќе »

Интернационални огласиПовеќе »

ВработувањеПовеќе »

ПраксаПовеќе »

СтипендииПовеќе »

Останати конкурси Повеќе »

Останати Вести