Последни Вести

По седум години заврши конзервацијата на „Св. Богородица Перивлепта“ од 14 век
По седум години заврши конзервацијата на „Св. Богородица Перивлепта“ од 14 век

Црквата „Св. Богородица Перивлепта“ е изградена во 1295 година, близу Горна Порта во Охрид, во стариот дел од градот. Научниците ја вбројуваат меѓу најстарите охридски цркви и најубавите, според живописот

Препорачани огласи за

ВработувањеПовеќе »

Интернационални огласи за

ВработувањеПовеќе »

ВработувањеПовеќе »

ПраксаПовеќе »

СтипендииПовеќе »

Останати конкурси Повеќе »

Останати Вести