X
 17.02.2017 Образование

Кои карактеристики на наставниците влијаат врз успехот на учениците?


Наставничка им предава на ученици

Истражувачите на педагошката пракса одамна се интересираат за карактеристиките на личноста на наставниците кои имаат влијание врз мотивацијата и успехот кај учениците. Тоа од друга страна значи дека проценката на карактеристиките на наставникот од страна на учениците, меѓу другото, е важен фактор за успехот на учениците во образовниот процес.

За какви карактеристики станува збор, и како на нив гледаат учениците и наставниците?

Што велат учениците...

Учениците како посакувани особини на личност кај своите наставници, најчесто ги наведуваат следните:

- топлина, љубезност, пријателски однос;
- правичност (еднакво се однесува кон сите ученици, ги почитува и објективно ги оценува);
- има доверба во учениците;
- доследност во однесувањето;
- соработка и трпеливост;
- отвореност во мислењето и различни интереси;
- смисла за хумор;
- разбирање за проблемите на учениците и подготвеност да помогнат;
- дозволување на поголем активитет на учениците со одржување на ред;
- добри да го познаваат сопствениот предмет и да умеат да го предаваат на јасен и интересен начин;
- да умеат да ги мотивираат учениците за работа.

Што велат наставниците...

Наставниците во основните училишта ги наведуваат како неопходни за успех, следните особини:
- да бидат мотивирани, заинтересирани, да ја сакаат својата работа и да имаат одговоен пристап;
- објективно, реално и континуирано да вршат оценување;
- добро да предаваат - да користат различни методи и да ги активираат учениците;
- постојано стручно да се усовршуваат;
- да имаат адекватен однос кон учениците - да ги уважуваат разликите помеѓу нив и да го сакаат секој ученик;
- да имаат адекватна комуникација со нив;
- да имаат пријатен надворешен изглед и да се соодветно облечени;
- да соработуваат со колегите, со стручните соработници и со родителите.
Подготвил: Б.Б.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование