X
 17.01.2018 Образование

Резултати од конкурсот за доделување на студентски стипендии за академската 2017/2018 година

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од конкурсите за доделување на студентски стипендии за учебната 2017/2018 година:

Прва група

Втора група -државни универзитети

Втора група- приватни универзитети

Трета група- државни универзитети

Трета група - приватни универзитети

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика - државни универзитети

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика - приватни универзитети

Стипендија за студенти од македонската заедница запишани на студиски програми по хемијa

Стипендија за студенти од немнозинските заедници запишани на студиски програми по хемијa

Стипендија за студенти од македонската заедница запишани на студиски програми по физика

Стипендија за студенти од немнозинските заедници запишани на студиски програми по физика

Стипендија за студенти од македонската заедница запишани на студиски програми по математика

Стипендија за студенти од немнозинските заедници запишани на студиски програми по математика

Сите кандидати - добитници на стипендија потребно е да пополнат 3 примероци од договорот за соодветната стипендија и заедно со копија од трансакциска сметка на име на студентот, почнувајќи од 22.1.2018 година, а заклучно со 02.2.2018 година да ги достават директно до Министерството за образование и наука (пулт за прием на документи), или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, со назнака “Договор за студентска стипендија”.

Договор за стипендија од прва група

Договор за стипендија од втора група

Договор за стипендија од трета група

Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика

Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по хемија

Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по физика

Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по математика

Тагови:

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование