X
 22.07.2020 Образование

Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО: Факултет за биотехнички науки - Битола

Факултетот за биотехнички науки - Битола одбележува 60 години од формирањето како најстара единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и во изминатите шест децении остварува плодна наставно-образовна, научноистражувачка и апликативна дејност и се соочува со низа предизвици кои постоеле во досегашниот период, а ќе постојат и во иднина. Факултетот е препознатлив по своите традиционални вредности, квалитетен човечки и инфраструктурен потенцијал, во кој се образова и оформува инженерски и менаџерски кадар од различни профили.

Факултетот располага со 5 опремени лаборатории со високо софистицирана опрема каде што нашите студенти ги остваруваат своите лабораториски вежби. Со ваквите солидни инфраструктурни и технички предуслови им овозможува на студентите под менторство на своите професори директно и непосредно да учествуваат во научноистражувачката работа на факултетот.

1

Факултетот за биотехнички науки се истакнува на полето на научната дејност преку учество во 12 научноистражувачки проекти, со свој придонес од областа на прехранбената технологија и земјоделските науки, нагласува деканот, проф. д-р Гордана Димитровска.
Во изминатиот период, во партнерство со странски високообразовни институции, аплициравме на повеќе од 10 проекти, претежно преку програмата Erasmus, како и IPA и Horizon 2020. Во рамките на Erasmus + програмата бележиме значајна бројка на реализирани мобилности со  партнери од странски универзитети со кои имаме склучено договори за соработка. Тоа значи дека секој сегашен и иден студент, преку Еразмус + програмата ќе има можност да биде дел од странска високообразовна институција, па макар и на еден семестар. Ние ги мотивираме нашите студенти да ги користат европските програми и средства бидејќи навистина е штета да не се почувствува европскиот високообразовен систем, кога веќе ни е на располагање, а од друга страна станува збор за целосно финансиски покриен студиски престој.

2

3

Покрај можноста за мобилност, Факултетот за биотехнички науки - Битола на своите студенти им овозможува и учество на голем број студентски конференции и симпозиуми, и на сите овие настани студентите не поминуваат незабележано, туку напротив,  освојуваат највисоки награди и признанија.

Во пресрет на уписите, Факултетот за биотехнички науки  ги потсетува матурантите дека на оваа единица на УКЛО наставата се одвива на 4 акредитирани студиски програми на прв циклус студии, 5 акредитирани студиски програми на втор и 1 акредитирана студиска програма на трет циклус на студии. Во моментот активни се четири современи акредитирани студиски програми на прв циклус на студии и тоа: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Менаџмент во анимално производство и Зоотехникa.

4

5 

Сите студиски програми од прв циклус (додипломски студии) овозможуваат дипломираните студенти да го продолжат своето стручно усовршување и на втор циклус и трет циклус на студии, за што Факултетот за биотехнички науки располага со сите потребни предуслови и ресурси, вклучително и интелектуалниот капитал кој го ставаме на располагање на младите луѓе кои се заинтересирани за стручни занимања поврзани со сегашноста, но и со иднината, затоа што, да не личи на флоскула, без храна, особено безбедна и квалитетна, тешко е да се замисли животот воопшто. Ова само по себе говори колку нашите дипломирани студенти се потребни во економијата и барани на пазарот на труд. Соочувањето со ковид-кризата уште повеќе нè упатува кон овие важни, суштествени прашања кои денес, повеќе од кога било, водат кон нови стратегиски пристапи на теми, меѓу кои за зелена и безбедна храна. 

факултет

Од Факултетот за биотехнички науки нагласуваат дека се добредојдени сите на кои производството на храна им е во срцето и потсетуваат дека со изборот на оваа професија, покрај успешен професионален и личен развој, младите луѓе оставаат печат во развојот и иднината на нашата земја.

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование