X
 29.07.2020 Образование

Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО: Технички факултет - Битола

Матуранти, вашиот професионален успех започнува тука. Технички факултет - Битола е вистински избор за вашата иднина. 60 годишна традиција во едукација на инженери без граници.

Техничкиот факултет е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен наставен кадар од областа на техничките науки, способен да oдговори на предизвиците на својата професија.

Еден факултет, повеќе можности :

Можности за стипендии за најдобрите студенти:
5 стипендии од ЕЛЕМ во висина од 6000 денари месечно
5 стипендии од МЕПСО во висина од 6000 денари месечно
1 стипендија од ЕВН во висина од 6000 денари месечно,
1 награда од МАКОСИГРЕ за најдобриот дипломиран студент на електротехничкиот отсек.

Одлучи, вложи во себе,  биди успешен – студирај на Технички факултет - Битола

1

Техничкиот факултет е основан во 1977 година со трансформација на тогашната Виша техничка школа (1961). Влегува во состав на УКЛО од неговото основање во 1979 година.Техничкиот факултет реализира наставно-образовен процес во повеќе образовно-научни области и студиски програми, од коишто во академската 2020/2021 година активни се:

МАШИНСКA НАСОКА

Прв циклус

- студиска програма –Машинство – 4 годишни универзитетски студии – 240 ЕКТС

Модул - Енергетско машинство
Модул - Производно - конструктивно машинство и НУМА
Модул - Процесно машинство

- студиска програма - Енергетика и заштита на животната и работна средина– 4 годишни стручни студии -240 ЕКТС

2

Втор циклус

студиска програма – Машинство – 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС

Модул - Енергетско машинство
Модул - Производно - конструктивно машинство и НУМА
Модул - Процесно машинство

- студиска програма – Инженерство за заштита на животна и работна средина – 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС

Модул А - инженерство за заштита на животната средина
Модул Б - инженерство  за безбедност и здравје при работа

Трет циклус

- студиска програма – Машинство – 3 годишни универзитетски студии – 180 ЕКТС

- Енергетика, процесна и термотехника
- Термоенергетика и животна средина
- Обновливи извори на енергија и животна средина
- Производно - конструктивно машинство и НУМА

3

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА НАСОКА

Прв циклус

- студиска програма - Електроенергетски системи – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Втор циклус


- студиска програма – Електротехника - 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС

Модул  - Електроенергетски системи
Модул - Системи за мерење и управување

НАСОКА ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ


Прв циклус

- студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство– 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Модул – Патен сообраќај и транспорт
Модул – Воздушен сообраќај и транспорт

- студиска програма - Сообраќајно- транспортни системи и технологии  – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

4

Втор циклус

- студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС

Модул – Патен сообраќај и транспорт
Модул – Воздушен сообраќај и транспорт

Трет циклус

- студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

НАСОКА ЗА ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН


Прв циклус

- студиска програма -Графичко инженерство  и дизајн – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Втор циклус

- студиска програма - Графичко инженерство и дизајн – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС

Трет циклус

- студиска програма - Графичко инженерство и дизајн – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

6

НАСОКА ЗА ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Прв циклус

- студиска програма – Индустриски менаџмент – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Втор циклус

- студиска програма – Индустриски менаџмент – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС

Трет циклус

- студиска програма – Индустриски менаџмент – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

natprevar

Интердисциплинарна студиска програма –Мехатроника

Прв циклус

- студиска програма – Мехатроника – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Втор циклус

- студиска програма – Мехатроника – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС

Интердисциплинарна студиска програма –Информатика и техничко образование – заедничка студиска програма со Педагошки факултет – Битола. – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС – Прв циклус

60 ЕКТС  - Втор циклус.

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование