Рамсторе вработува! Отворени се повеќе работни места

Рамсторе вработува! Отворени се повеќе работни места

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО- Скопје има потреба од следните работни позиции: 

ПРОДАВАЧИ И КАСИЕРИ 

Град: Скопје
Позиција: ПРОДАВАЧИ И КАСИЕРИ
Образование: Завршено минимум средно образование

Други карактеристики:
Сериозност
Љубезност
Претставителност
Способност за работа во динамично опкружување

Сите заинтересирани лица треба да испратат своја биографија и мотивационо писмо на hr@ramstore.com.mk најдоцна до 20.07.2015 година. Со назнака “за оглас Продавачи и касиери“