Оглас за вработување во УКИМ... Отворени се 2 (две) работни позиции

Оглас за вработување во УКИМ... Отворени се 2 (две) работни позиции

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” објавува 
ОГЛАС за работа на ЕРАЗМУС+ проект во меѓународна соработка и студентска размена со ЕУ универзитети. 

Потребно е да се достават следниве документи:
кратка биографија со фотографија
копија од диплома и уверение за положени испити
потврда за работно искуство со препорака

Ангажирањето е за определен временски период.
Заинтересираните кандидати потребните документи да ги достават на е-mail: ukim.erasmus@ukim.edu.mk
Кандидатите кои ги исполнуваат условите ке бидат повикани на интервју.

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:
завршено високо образование, Филолошки факултет, група англиски јазик со или без завршен втор циклус на студии;
работно искуство од најмалку 3 години, работа на меѓународни проекти или искуство во меѓународна соработка со владини и невладини организации;
способност за кореспонденција и комуникација со партнери во земјата и странство

Телефон: 02/3293-278
Веб сајт: www.ukim.edu.mk

Отворени се 2 работни позиции.