Вработување во Accent... Отворени се повеќе работни места во Скопје и Струмица

Вработување во Accent... Отворени се повеќе работни места во Скопје и Струмица
JAVA програмери – Скопје и СтрумицаПотребни кавалификации:

•    Завршено соодветно високо образование
•    Потребни познавања: Java, Java Servlet, HTML5/CSS3, JavaScript, MySQL, jQuery
•    Основни познавања: Jasper, Swing, Bootstrap, Java Spring, Hybernate
•    Пожелни познавања: Android SDK, C# WinCE, Python, Qt.
•    Пожелно искуство со програмирање на ERP апликации
•    Сериозност, потрага по константно подобрување
•    Желба за работа  во интер-дисциплинарно окружување

Ве молиме испратете е-маил со Вашето CV на contact@accent.mk со назнака за која позиција аплицирате

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на тестирање

Рок за пријавување 23.04.2017.