Стопанска банка а.д Битола вработува

Стопанска банка а.д Битола вработува

Стопанска банка а.д Битола за своите потреби, објавува

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ


на еден извршител на работното место програмер во Сектор за организација и ИТ.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:
•    Универзитетско образование–Електротехнички факултет, Факултети за информатички технологии или Природно математички факултет (или сродно универзитетско образование);
•    задолжително 3 годишно работно искуство во банкарскиот сектор на иста или слична работна позиција;
•    Одлично познавање на англиски јазик;
•    Одлично познавање ИТ технологии, програмски јазици и развојни алатки.

Работни задачи и одговорности:
-    Подршка при масовни операции,
-    Тестирање на барањата за промени на аплиакциите,
-    Имплементација на промени во апликациите,
-    Анализa и подршка при проблеми со функционирањето на апликациите,
-    Прилагодување на функциите на апликациите,
-    Изготвување  на упатствата на специфичните модули,
-    Изготвување на извештаи за потребите на службите,
-    Анализи на процесите за ефикасно извршување со помош на апликациите,
-    Работа на оперативни и организациски задачи,
-    Развој и одржување на апликациите,
-    Развој на стандардни процеси,
-    Организациски развој и дизајн,
-    Одржување  на актуелноста и квалитетот на интернет-интранет страните,

Други вештини и особини на кандидатот:
-    Да управува со повеќе активности истовремено,
-    Да делегира приоритетни задачи и да предлага рокови за извршување,
-    Да одржува комуникација и односи со останатите Сектори/Служби,
-    Да покажува иницијативност во решавањето и да проценува по прашањата што се однесуваат на Службата,
-    Анализира проблеми, идентификува алтернативни решенија, предлага најдобри решенија и ги применува,
-    Организациски способности,
-    Креативност и комуникативност,
-    Способност за планирање и одлучување,
-    Возачка дозвола Б категорија.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за неопределно време со работно место во Скопје или Битола, работно време од 8 – 16 часот, со почетна месечна нето плата од 40.000,00 денари.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик (по можност со фотографија), во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на огласот на следната адреса:  hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Програмер“.

двајца извршители на работното место информатичар во Сектор за организација и ИТ.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:
•    Универзитетско образование–Електротехнички факултет, Факултети за информатички технологии или Природно математички факултет (или сродно универзитетско образование);
•    задолжително 2 годишно работно искуство (1 година работно искуство во областа на банкарството се зема како предност);
•    Одлично познавање на англиски јазик;
•    Одлично познавање ИТ технологии, програмски јазици и развојни алатки.

Работни задачи и одговорности:
-    Подршка при масовни операции,
-    Тестирање на барањата за промени на аплиакциите,
-    Имплементација на промени во апликациите,
-    Анализa и подршка при проблеми со функционирањето на апликациите,
-    Прилагодување на функциите на апликациите,
-    Изготвување  на упатствата на специфичните модули,
-    Изготвување на извештаи за потребите на службите,
-    Анализи на процесите за ефикасно извршување со помош на апликациите,
-    Работа на оперативни и организациски задачи,
-    Развој и одржување на апликациите,
-    Развој на стандардни процеси,
-    Организациски развој и дизајн,
-    Одржување  на актуелноста и квалитетот на интернет-интранет страните,

Други вештини и особини на кандидатот:
-    Да управува со повеќе активности истовремено,
-    Да делегира приоритетни задачи и да предлага рокови за извршување,
-    Да одржува комуникација и односи со останатите Сектори/Служби,
-    Да покажува иницијативност во решавањето и да проценува по прашањата што се однесуваат на Службата,
-    Анализира проблеми, идентификува алтернативни решенија, предлага најдобри решенија и ги применува,
-    Организациски способности,
-    Креативност и комуникативност,
-    Способност за планирање и одлучување,
-    Возачка дозвола Б категорија.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за неопределно време со работно место во Скопје или Битола, работно време од 8 – 16 часот, со почетна месечна нето плата од 36.000,00 денари.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик (по можност со фотографија), во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на огласот на следната адреса:  hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Информатичар“.