Вработување во Микросам...Отворени се 6 (шест) работни места

Вработување во Микросам...Отворени се 6 (шест) работни места
Микросам Прилеп АД е светски бренд за производство на современи, компјутерски управувани машини за производство на композитни материјали со современи и иновативни решенија и има потреба од нов стручен кадар: 


МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР – 3 работни места

Основни одговорности и задачи:
•    Развој и конструирање на специјални CNC машини за купувачи од целиот свет
•    Пресметки на погонски и преносни елементи, FEA анализа, статички и динамички анализи и пресметки
•    Планирање и следење на производствените процеси
•    Изработка на техничка документација, технички цртежи и 3Д модели
•    Контактирање и посета на добавувачи и купувачи надвор од Македонија

Квалификации и компетенции:
•    Завршен Машински факултет или при крај со студии
•    Задолжително познавање на англиски јазик (германски и руски јазик се предност)

Што нудиме?
•    Одлични услови за работа во креативна средина
•    Амбициозен и професионален тим со големо искуство во врвни технички решенија
•    Континуирана обука и можност за напредување од личен и од технички аспект
•    Учество на меѓународни проекти со купувачи од целиот свет
•    Организиран превоз и храна

Испратете кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса:
prijava@mikrosam.com

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО за кое аплицирате.

Рокот за пријавување е до 10.10.2017г..

Микросам АД е светски лидер во производство на специјализирани машини за композитната индустрија. Со над 27-годишно искуство во развој, Микросам е познат по врвно познавање на производство на композитни материјали (carbon-, glass-fiber, etc.). Фирмата има дизајнирано и инсталирано над 200 производни линии кај водечките купци во над 40 земји во светот, како што се Германија, САД, Русија, Јапонија, Кина, Индија, Кореа. Успешните купци во авио, автомобилска, енергетска, бродска, одбранбена индустрија, како и врвни истражни центри континуирано ја потврдуваат лидерската позиција на Микросам да носи иноватини решенија за напредно производство на композити.


ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР – 3 работни места

Основни одговорности и задачи:
•    Проектирање на системи за  автоматско  управување на CNC машини
•    Програмирање во PLC, C/C++, и платформи за Real-Time
•    Изработка на цртежи/електрични шеми
•    Контактирање и посета со добавувачи и купувачи надвор од Македонија

Квалификации и компетенции:
•    Завршен Електро факултет или при крај со студии
•    Задолжително познавање на англиски јазик (германски и руски јазик се предност)

Што нудиме?
•    Одлични услови за работа во креативна средина
•    Амбициозен и професионален тим со големо искуство во врвни технички решенија
•    Континуирана обука и можност за напредување од личен и од технички аспект
•    Учество на меѓународни проекти со купувачи од целиот свет
•    Организиран превоз и храна

Испратете кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса:
prijava@mikrosam.com

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО за кое аплицирате.

Рокот за пријавување е до 10.10.2017г..

Микросам АД е светски лидер во производство на специјализирани машини за композитната индустрија. Со над 27-годишно искуство во развој, Микросам е познат по врвно познавање на производство на композитни материјали (carbon-, glass-fiber, etc.). Фирмата има дизајнирано и инсталирано над 200 производни линии кај водечките купци во над 40 земји во светот, како што се Германија, САД, Русија, Јапонија, Кина, Индија, Кореа. Успешните купци во авио, автомобилска, енергетска, бродска, одбранбена индустрија, како и врвни истражни центри континуирано ја потврдуваат лидерската позиција на Микросам да носи иноватини решенија за напредно производство на композити.

Прегледајте не на:www.mikrosam.com