New Moment вработува експерт/специјалист за дигитални медиуми

New Moment вработува експерт/специјалист за дигитални медиуми

Потребен ни е експерт/специјалист за дигитални медиуми:

Главни задачи и одговорности:
• Развивање на дигитални стратегии
• Онлајн медиско планирање, вклучително и програматик планирање
• SEO
• Медиско планирање и закуп на социјални мрежи

Од кандидатот/кандидатката се бараат познавања на следните вештини:
- Искуство со работа во програматик и SEO
- Microsoft Office Tools
- Одлично познавање на англиски јазик
- Аналитички вештини и способност за менаџирање на проекти
- Способност за динамична работа во кратки рокови
- Претходно искуство од областа на дигиталните медиуми и/или менаџирање од областа на дигиталниот маркетинг
Испратете ги вашите апликации на info@newmoment.mk