Влијанието на човекот врз планетата

Влијанието на човекот врз планетата

Подготвил: М.П.

Замислете како би било кога вонземјаните би пристигнале на Земјата по милион години. Дали овие љубопитни трагачи би нѐ пронашле? Би откриле дека геолозите, научниците и другите експерти ја повикуваат новата ера на човечкиот вид – антропоцен.


Дејвид Биело објаснува како влијанието кое луѓето го имаат станало толку продорно, длабоко и трајно, што некои геолози сметаат дека ние заслужуваме сопствена епоха.