ПочетнаSkip Navigation LinksСтуденти Библиотеки ГБ „Браќа Миладиновци“ - Скопје

ГБ „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Со отворањето на Филозофскиот факултет во Скопје во 1920 година е отворена првата Универзитетска библиотека во Македонија.
Во април 1922 година е отворена Скопската народна библиотека и читална, а во 1933 година е основана Јавна библиотека на град Скопје. Во 1940 година Библиотеката располага со фонд од околу десет илјади книги.
По Втората светска војна во 1944 година е основана НУБ “Св. Климент Охридски”, а во 1945 година е основана Градската библиотека којашто од 1963 година го добива името “Браќа Миладиновци”. Од 1974 година сите библиотеки во Скопје се интегрираат во Библиотеката “Браќа Миладиновци”.

 

ГБ "Браќа Миладиновци " - Скопје 

 

Фонд на книги:
 
Оддели:
- белетристика 42.820 книги
- научна литература 45.323 книги
- литература за деца 28.500 книги
- роднокраен оддел 16.000 книги
- странска литература 5.777 книги
- читална 1100 седишта 1100 седишта
- читална 270 седишта 270 седишта
   
 

Работно време:
- секој работен ден од 8 до 20 часот
- сабота од 8 до 15 часот
     
Адреса:
Бул. “Партизански одреди” 22
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: ++389 (02) 3162-544
Факс: (02) 3127-016
е-mail: biblimiladinovci@gbibsk.edu.mk