Факултет за информатика

inf

 

Факултет претпознатлив по применета информатика

Факултетот за информатика кој е во состав на Меѓународниот Славјански Универзитет отпочна со работа во 2011-тата година, како факултет кој нуди додипломски студии со две насоки. Оваа година завршува нашата прва генерација студенти од овој факултет, кои можат да се пофалат со практичните знаења со кои се стекнаа во текот на тригодишниот образовен процес. Факултетот за информатика во моментов ги нуди следниве насоки:

 

  • Компјутерски системи и мрежи (3+2)
  • Софтверски технологии (3+2)

 

inf

 

Главната цел на Факултетот за информатика е да ги подготви студентите со практични знаења и вештини од областа на компјутерските технологии, со кои тие ќе можат да се вклучат во деловните процеси веднаш по дипломирањето. Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.

 

inf Факултетот располага со три современи компјутерски лаборатории, каде студентите најголем дел од наставата ја поминуваат во реализација на практични информатички вежби и проекти. Во следниот период нашата главна цел е, со опремување на специјализирани компјутерски лаборатории, заедно со студентите да учествуваме на меѓународни проекти особено во оние области што опфаќаат примена на информатика во медицина, мобилни технологии, smart building systems (примена на информатика во заштеда на енергија и квалитетно домување), е-бизнис и сл.

 

Горди сме што секоја година бројот на запишани студенти значително се зголемува и имаме зголемен број на студенти кои извршуваат трансфер од други факултети во Македонија. Исто така, нашиот факултет има меѓународен карактер, бидејќи покрај студентите од Македонија, имаме студенти и од Хрватска, Турција, Словенија, а според досегашните најави за упис, тој број дополнително ќе се зголемува.

 

Зошто да изберете информатика?

Информатиката како наука, особено во последниве години, е во подем. Како што технологијата се развива, има сè поголема потреба од инженери во областа на информатиката, што е олеснителна околност за студентите кои ќе се определат да ја изучуваат оваа област, бидејќи денес, сите институции имаат потреба од информатичари.

 

inf

 

Факултетот за информатика Ви ја нуди единствената можност да бидете во срцето на интелектуалната револуција, бидејќи информатиката ќе направи да изнаоѓате нови начини на размислување и поврзување на работите. Пред сè, ќе ви овозможи да разберете како функционираат компјутерските системи, на кој начин ги складираат информациите, како ги обработуваат податоците и сл.

 

За да бидете добар информатичар, потребно ви е постојано вежбање, пракса. Како што споменавме претходно, нашиот факултет за информатика го нуди токму тоа! Ќе имате можност да работите во најсовремените компјутерски лаборатории, да пишувате сопствени програми, да навлезете во основата на Веб дизајнот, што ќе ви овозможи да се чувствувате дека креирате нешто функционално и корисно.

 

inf

 

inf

 

Живееме во информатичка ера, каде за скоро сите иновации се користат развиени компјутерски системи. Оние кои ќе се стекнат со знаење од оваа област, ќе имаат значајна предност во однос на вработувањето. Квалитетот на практичната настава што го нудиме ќе овозможи да бидете конкурентни на пазарот и ќе ви отвори вратите за вработување секаде во светот. Затоа што практичното знаење е најважно!