Импресум

Издавач:
ЕФ-ТРИ ДОО

ул. 512 бр.4 


Менаџмент
Марјан Алексовски
Стојче Ѓорѓиев
Жарко Стојаноски

Главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)

Јасмина Миронски


Заменик главен уредник на дигитални медиуми (Факултети.мк и Деца.мк)
Ивана Кузмановска

Уредник
Биљана Арсовска

Преведувачи / Веб едитори
Тамара Гроздановски
Драгана Петрушевска
Маја Пероска

Новинари и соработници
Сања Јачевска
Христина Стефановска
Никола Петровски
Жанета Здравковска Николовска

Орданче Костов

Лектор

Ивана Кузмановска

Графички дизајн
Ивана Јовановска

Хостинг и систем администратор
Никола Стојаноски