Вработување

Вработување во Приватно средно училиште Максимилијан

Вработување во Приватно средно училиште Максимилијан

11.01.2019
Приватно средно училиште Максимилијан објавува оглас за прием на наставнен кадар од следните области:

1.Македонски јазик
2.Математика
3.Информатика
4.Физика
5.Историја


Потребни квалификации:

1.    Завршено високо образование минимумум 240 кредити ЕКТС, степен на образование 7/1 -наставна насока од соодветната област,
2.    Високо ниво на познавање на англиски јазик- наставата се одвива на англиски јазик
3.    Претходно работно искуство во соодветната област

Заинтересираните кандидати е потребно да испратат CV со фотографија и фотокопија од диплома за завршено високо образование на нашата електронска пошта: info@maximilian.edu.mk

Кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју.

Останати Вработување