Препорачани огласи

Оглас за вработување во Hi-Tech Corp.! Се бараат оператори и инженери во производство

Оглас за вработување во Hi-Tech Corp.! Се бараат оператори и инженери во производство

29.07.2019
Hi-Tech Corp. 
е водечки Европски производител на eлектронски печатени плочки
компанија која постои 38 години, со повеќе од 200 вработени, од кои над 90 се дипломирани инженери и извезува 100% од своето производство на странски
пазари, опслужувајќи широк спектар на индустрии (Airbus, Boeing, Bosch, Siemens…) Hi-tech Corp. објавува
К О Н К У Р С
за вработување на повеќе лица на позициите: 

1. Техничари, за оператори за работа на процесни линии
2. Дипломирани инженери, за процес инженери 

Потребни квалификации:

1. Завршено средно училиште: електротехничко, машинско или хемиско
(со или без работно искуство)

2. Завршен факултет, пожелно електротехнички, машински, мехатроника и други
(со или без работно искуство)

Кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:
• Способност за следење на континуирани обуки, да се дисциплинирани, одговорни и посветени на работата
• Познавање на англиски јазик и работа со компјутери

Компанијата обезбедува:
• Организиран превоз од и до работното место
• Обуки за позициите оператори и процес инженери
• Склучување на договор за работа

Кандидатите кои ги исполнуваат условите можат да достават кратка биографија - CV 
(задолжително со фотографија, адреса, телефон и датум на раѓање) и скенирано уверение за завршеното образование (со оценки) најдоцна до 27.08.2019 на contact@hitech.com.mk со назнака „За оглас - Hi-tech Corp.”

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Останати Препорачани огласи