X
 24.06.2015 Образование

Објавен е конкурсот за уписи на студенти во 2015-2016 година на УКЛО


 

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот бр. 14-282/3 од 11.03.2015 и бр. 14-790/3 од 24.06.2015 и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година, бр. 42-5457/1 од 08.06.2015 година („Службен Весник на РМ“ бр. 95 од 10.06.2015), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавува

К О Н К У Р СЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование