X
 03.05.2017 Образование

ОТВОРЕНО ПИСМО до проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје


КОЈ ИЗБИРА ДЕКАНИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ ПРИ УКИМ

ПРАШУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ‒ СКОПЈЕ
    Господине ректоре,

    Ние на 12.12.2016 година со мнозинство гласови утврдивме единствен кандидат за декан на Стоматолошкиот факултет за мандатниот период 2017‒2021 година, нашиот кандидат е д-р Ќиро Ивановски, редовен професор. Бидејќи во согласност со Законот и Статутот сте информирани за нашиот избор, Ве прашуваме зошто полни пет месеци ја игнориравте нашата волја и зошто незаконски постапувате? Зошто за времен вршител на должноста декан ја назначивте д-р Мирјана Поповска, редовен професор на Стоматолошкиот факултет?

    Зошто нашиот глас не вреди ништо и зошто ја погазивте автономијата на нашиот факултет?3. мај 2017 год.
                                           Наставниците од Стоматолошкиот факултет при „Универзитетот Св. Кирил и Методиј“
                                                                                           во Скопје

1.    Ќиро Ивановски, с.р.
2.    Георгиева Силвана, с.р.
3.    Апостолска Соња, с.р.
4.    Капушевска Билјана, с.р.
5.    Мира Јанкуловска, с.р.
6.    Славе Наумовски, с.р.
7.    Маја Пандилова, с.р.
8.    Снежана Пешевска, с.р.
9.    Габриела Ќурчева Чучкова, с.р.
10.    Лидија Кануркова, с.р.
11.    Јанкуловска Евдокија, с.р.
12.    Александар Грчев, с.р.
13.    Алберто Бенедети, с.р.
14.    Стевановиќ Марија, с.р.
15.    Златко Георгиев, с.р.
16.    Сотировска Ана, с.р.
17.    Горѓиевска Елизабета, с.р.
18.    Василка Ренџова, с.р.
19.    Марија Пеева Петреска, с.р.
20.    Весна Коруновска –Стевковска, с.р.
21.    Величковски Борис, с.р.
22.    Сашо Еленчевски, с.р.
23.    Јадранка Бундевска, с.р.

Наставно-научниот совет го сочинуваат 38 наставници.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование