Иницијативата DiSPLAY е значаен чекор кон зајакнување на младинското претприемништво

Иницијативата DiSPLAY е значаен чекор кон зајакнување на младинското претприемништво

Во последниве години, особено по ковид-пандемијата, Европската Унија се бори со алармантно високи стапки на невработеност кај младите, особено застапени во одредени земји членки. Препознавајќи го потенцијалот на претприемништвото за справување со овој предизвик, сѐ поголем акцент се става на промовирање на младинското претприемништво и создавање попогодна средина за претприемачки потфати.

Истражувањата укажуваат на разлика помеѓу желбата за претприемништво кај младите во земјите членки на ЕУ во споредба со нивните колеги во економиите во развој. За да се премости овој јаз и да се поттикне културата на претприемништво, се појави и DiSPLAY проектот, кој нуди иновативни методологии за оценување и развивање младински бизнис-идеи, особено фокусирајќи се на регионот на Западен Балкан.

Една од примарните цели на овој Еразмус проект е да ги зајакне претприемачките капацитети на младите и младинските работници, особено на партнерските организации од Албанија, Босна и Херцеговина, Грција, Косово, Лихтенштајн, Романија, Црна Гора и Северна Македонија, која беше домаќин на настанот што се одржа во Скопје во периодот 29 март до 1 април 2024.

Прифаќајќи ја дигиталната трансформација, DiSPLAY се залага за интеграција на дигиталните технологии и развој на млади бизнис-идеи, осигурувајќи дека учесниците се опремени да се движат низ комплексноста на модерниот претприемачки пејзаж. Покрај поттикнувањето на индивидуалните претприемачки вештини, DiSPLAY, исто така, промовира меѓукултурен дијалог преку олеснување на отворена размена на знаењата и искуствата на партнерите од осумте држави. Овој пристап не само што поттикнува подлабоко разбирање на различните перцепции, туку и негува етос за соработка од суштинско значење за успешно претприемништво во меѓусебно поврзан свет. Преку премостување на културните поделби, DiSPLAY придонесува за создавање поинклузивен и кохезивен претприемачки екосистем.

Иницијативата DiSPLAY претставува значаен чекор кон зајакнување на младинското претприемништво, особено во региони како Западен Балкан каде што постојат економски предизвици. Со искористување иновативни методологии и промовирање меѓукултурен дијалог, DiSPLAY не само што негува нова генерација на претприемачи, туку и негува култура на соработка и инклузивност. Додека Европа се стреми да го реши неодложното прашање на невработеноста кај младите, проектите како DiSPLAY служат како катализатори за позитивни промени, отклучувајќи го потенцијалот на младите луѓе да го поттикнат економскиот просперитет и социјалниот развој.

(Комерцијална објава)