Влада: Институтот за македонски јазик понуди нови толкувања на зборови

Влада: Институтот за македонски јазик понуди нови толкувања на зборови

Владата вчеравечер информира дека заедно со Министерството за образование и наука и Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“ многу јасно и прецизно ги договориле улогите во подготовката на процесот и во поставувањето на севкупниот зборовен фонд од Толковниот речник на македонскиот јазик

- Толковниот речник на македонскиот јазик е научен труд и авторско дело на научниците македонисти и лингвисти од Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“ кои се единствено стручни за оваа област и имаат и надлежност за содржината на речникот. Владата на Република Северна Македонија, согласно својата програма за унапредување на македонскиот јазик, ја реализира дигитализацијата на вкупниот број лексеми, односно зборови, со единствена цел да им го доближи и да им го стави бесплатно на располагање речникот на сите граѓани и на академската јавност во земјата и во светот, за тој редовно да се ажурира, да расте и да се развива, да се дополнува и менува - се вели во соопштението.

Тоа значи, се вели во информацијата, дека платформата makedonski.gov.mk понатаму ќе се развива заедно со сите научни работници, лектори, македонисти и други научници кои низ својата интердисциплинарна работа опфаќаат лингвистика, и кои ќе можат редовно да го ажурираат речникот, да го дополнуваат и менуваат, за тој да расте и да се развива, а Владата и понатаму ќе ја има единствено улогата да го модерира техничкиот дел на процесот и да го одржува системот.

- Во комуникацијата со Институтот за македонски јазик, откако во јавноста се појавија реакции за одделни лексеми во речникот, првите луѓе на редакцијата и на Институтот сами понудија толкувањата на зборовите што предизвикаа реакции да бидат привремено повлечени и многу бргу да во наредниот период да бидат заменети со соодветни толкувања според современиот лингвистички и општествен контекст.
За овој чекор согласност за содржината на соопштението даде и раководителката на проектот Толковен речник на македонскиот јазик, кое беше доставено до јавноста и до сите медиуми што побараа дополнителни толкувања. Владата во комуникацијата со Институтот и со раководниот тим на Толковниот покажа висока почит и разбирање за стручноста и автономијата на научните работници и размената на мислења поврзана за реакциите се водеше исклучиво во контекст на социо-лингивистичките аспекти согласно современите општествени текови и прифатени вредности, и во таа насока понуденото решение за ново вредносно толкување, со целата почит кон методологијата на тимот научници, дојде токму од нив - се вели во соопштението од Влада.