Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување на наставници

Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување на наставници

Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување на наставници и тоа:

1.Одделенски наставник
2.Наставник по природни науки
3.Наставник по општествени науки
4.Наставник по математика
5.Наставник по информатика
6.Наставник по англиски јазик
7. Наставник по германски јазик
8. Дефектолог
9. Рецепционер

Потребни квалификации:

· Кандидатите треба да имаат завршено високо образование VII/I степен или 240 ЕКТС од соодветната област-наставна насока (за работните позиции за наставен кадар);
· Висок степен на познавање на англиски јазик-наставата се изведува на англиски јазик;
· Предност имаат кандидати со најмалку една година работно искуство во формално образование

Заинтересираните кандидати е потребно да испратат CV и копија од диплома за завршено високо образование на info@maximilian.edu.mk.

Кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Среќно!