Вработување во ЗЕЛС...Отворени работни места со нето плата до 30.783 денари

Вработување во ЗЕЛС...Отворени работни места со нето плата до 30.783 денари

Врз основа начлен 22, став 1, точка 1 од Законот за работните односи (бр. 167/15 120/18), Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС објавува:

ОГЛАС за вработување на определено време на:

1 Советник Координатор за информатичка технологија (2) извршители;

Кандидатите е потребно да ги имаат следните квалификации:
Потребен степен на образование: најмалкудипломски студии во областа на информатичка технологија.
Најмалку 1 година работно искуство како администратор.
Одлично познавање и работно искуство во одржување на информациски CHCTeMHwindows/ linux серверска околина.
Одлично познавање на Законската регулатива во областа на ИКТ.
Искуство во спроведување на електронски сервиси и постоечки технологии кои ја подобруваат работната функционалност на една организација.
Искуство во спроведување на електронски услуги и постоечки технологии кои ја подобруваат услугата на една организација кон своите клиенти.
Искуство во анализа на податоци и подготовка на извештаи.
Искуство во давање техничка поддршка за софтверски апликации прекудалечина remote.
Искуство во оддржување на работни единици Windows 7/8/10.

Потребно знаење:
Инсталација, конфигурирање и управување со Windows server 2008\20 1 6, Linux server, MS SQL,MySql, IIS и Apache Server (Apache/2. 4. 7), креирање и дефинирање на правила, процедури за управување со: внатрешна работна околина (intranet), сигурносни копии, политика за безбедност, политика за заштита на податоци, техничка поддршка за апликативни софтвери.

Сите кандидати кои имаат соодветно образование и работно искуство ќе бидат повикани на писмено тестирање, Кандидатите кои ќе освојат најмалку 65 од бодовите ќе бидат повикани на интервју во канцелариите на ЗЕЛС во Скопје

За оваа работна позиција е предвидена основна нето плата во износ од 30,783,00 денари.

Заинтересираните кандидати своите поднесоци во состав: Биографија, препорака (препораките не се задолжителни) и писмото за интерес треба да ги достават најкасно до 16. 11. 2018 година, на адреса;

Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС, ул. „Копенхагенска" бр. 5, П. Ф. 32, 1000 Скопје, или емаил: contact@zeIs.org.mk
Ве молиме без телефонски јавувања.
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју и тестирање во канцелариите на ЗЕЛС во Скопје