Стимулација на мозокот покажува ветувачки резултати во лекувањето на зависноста од дрога

Стимулација на мозокот покажува ветувачки резултати во лекувањето на зависноста од дрога

Подготвил: Маја Пероска

Лектор: Ивана Кузманоска

Денес, невростимулацијата се користи за лекување различни нарушувања, вклучувајќи ги Паркинсоновата болест, треморот, опсесивно-компулсивното нарушување и Туретовиот синдром. 

Неврохирург од клиниката „Мајо“ и неговите колеги веруваат дека една форма на таков третман, наречена длабока мозочна стимулација, е подготвена да реши еден од најголемите предизвици на јавното здравје - зависноста од дрога.

-Зависноста од дрога е огромна, неисполнета медицинска потреба. Клучот за лекување е отсекување на пријатното возвишено чувство што доаѓа со зависноста - што длабоката мозочна стимулација потенцијално може да го направи - вели д-р Кендал Ли, кој заедно со своите колеги објавил речиси 100 статии на оваа тема.

- Сега имаме неколку рани студии кои ветуваат дека ќе се спротивстават на брзото зголемување на допаминот што ги прави луѓето да се чувствуваат вознемирени - истакнал тој.

Во 2023 година рекордни 112.000 луѓе во САД починале од предозирање со дрога, вклучувајќи користење недозволени дроги и опиоиди на рецепт. Иако постојат неколку психолошки и фармацевтски третмани за зависност, дури 75% до 98% од пациентите повторно се враќаат на употребата.

- Она што е уникатно за зависноста е тоа што создава образец во мозокот што сам се одржува. Во суштина, однесувањето е засилено, што го прави многу отпорно на интервенција - вели психијатарот за болести од зависност од клиниката „Мајо“, д-р Тајлер Остерле.

Мозокот е поврзан така што му дава приоритет на задоволството. Системот за наградување на мозокот поврзува два мали региони: вентралната тегментална област, која го ослободува хемискиот допамин за добро чувство и нуклеус акумбенс - кој ги контролира меморијата и однесувањето. Првиот е причината зошто чувствувате наплив на задоволство откако ќе каснете хамбургер. Последното е причината зошто ви се навлажнува устата секогаш кога ќе почувствувате дека некој ја запалил скарата. Лековите можат да го преоптоварат овој систем, преплавувајќи го со допамин и зајакнувајќи ги врските што ја поттикнуваат зависноста.

Но, што ако можете да направите краток спој во системот за наградување? Ако лековите повеќе не предизвикуваат високо чувство на задоволство, дали ќе биде полесно да се прекине со нивна употреба? Прелиминарните истражувања на животински модели и луѓе сугерираат дека е можно да се намали однесувањето кое подразбира барање дрога - со електрично стимулирање на регионите на мозокот поврзани со наградувањето.

- Резултатите се ветувачки, но сè уште не знаеме како функционира. Она што навистина ни треба е техника која ни овозможува да видиме како функционира мозокот и како мозокот се менува како одговор на стимулацијата, за да можеме да ги искористиме тие информации и да го подобриме третманот - вели биомедицинскиот инженер од клиниката „Мајо“, д-р Хоџин Шин.

Д-р Шин и неговиот колега д-р Јонбае Ох биле зафатени со осмислување нови техники за мерење на хемикалиите во мозокот - како што се допаминот и серотонинот - во реално време. Најновите експерименти користат електроди составени од флексибилни јаглеродни влакна потенки од човечко влакно, безжично поврзани со електронски кола, кои можат истовремено да ги стимулираат невроните и да детектираат неврохемикалии.

Истражувачите ги искористиле своите иновации за да добијат важен увид во механизмите на длабоката мозочна стимулација и зависноста, во претклиничка студија. Експерименталниот третман со длабока мозочна стимулација речиси го преполовил протокот на допамин во нуклеус акумбенс - центарот за награди во мозокот.

Во друга студија, тимот го тестирал овој пристап кај вид глодачи за зависност од опијати. Кога на глодачите им дале моќен опиоид, забележале пораст на нивото на допамин. Но, кога тие ги третирале глодачите со длабока мозочна стимулација пред да го дадат лекот, тој скок на допамин никогаш не се случил. Експерименталниот третман, исто така, се чини дека ја инхибира респираторната депресија, тешкотија со дишењето одговорна за повеќето смртни случаи од предозирањето со опиоиди.

- Гледањето на зависноста како биолошки проблем и нејзиното решавање со овие видови биолошки третмани е промена на парадигмата. Знаеме дека стандардните бихевиорални или фармацевтски интервенции не функционираат за секого. Ние знаеме дека треба да направиме нешто поинакво, навистина различно, за да им помогнеме на луѓето да ги обноват своите животи - заклучил д-р Остерле.

Извор: Okvir.net

Фото: Freepik