Кога ќе се случи следната ледена доба?

Кога ќе се случи следната ледена доба?

Подготвил: Билјана Арсовска

Лектор: Ивана Кузманоска

Во историјата на Земјата климата многу се менувала. Во текот на стотици милиони години планетата немала поларни капи.

Без овој мраз нивото на морето било 70 метри повисоко. Од друга страна, пред околу 700 милиони години Земјата била речиси целосно покриена со мраз за време на настанот познат како „Земја како снежна топка“ (Snowball Earth).

Што ги предизвикува сите овие промени во климата на планетата? Лорен Лизиецки истражува.