Оглас за вработување во Институт за техничко испитување и безбедносен инженеринг

Оглас за вработување во Институт за техничко испитување и безбедносен инженеринг

Оглас за вработување во Институт за техничко испитување и безбедносен инженеринг ДООЕЛ Скопје

Работно место - испитувач на техничка опрема во инспекциско тело:
  • дипломиран машински или електро инженер
  • Б категорија возачка дозвола
  • пожелно е искуство со работи поврзани со следната техничка опрема: лифтови, дигалки и рударска опрема
Испратете ни CV на info@itibi.mk или јавете се на 072 246 777