Стана агресивен откако се роди сестра му, но најмногу се загрижив што почна да дави деца во градинка...

Стана агресивен откако се роди сестра му, но најмногу се загрижив што почна да дави деца во градинка...

Имаме две деца, синот има 2 години и 8 месеци, а девојчето 1 година. Кога се роди второто дете, поголемото почна да покажува знаци на агресивно однесување. Некогаш тепа во градинка, некогаш и него го тепаат, но последното многу ме загрижи – учителката ми кажа дека ги давел дечињата. Му зборуваме многу, расте во хармонична средина, и во потесното и поширокото семејство, и не знам што го предизвикува таквото однесување. Навистина многу сум загрижена.

Одговорот од психологот прочитајте го на Деца.мк