Како би изгледало кога би биле искрени на интервју за работа?

Како би изгледало кога би биле искрени на интервју за работа?

Интервјуата на работа можат да се наречат сесија на лажење. Или, пак, сесија на претерување. Но, што кога би биле искрени и би ја кажале вистината? Веројатно сето тоа би изгледало вака.