КАМ вработува!

КАМ вработува!

КАМ е водечки ланец маркети кој работи по концептот хард-дисконт. За потребите на маркетите во Скопје и Македонија, вработуваме КАСИЕРИ Основни дефиниција и цел

• Со точно куцање на каса, работникот треба да обезбеди точна состојба, ниски кусоци, поголема ефективност во работењето и позадоволни купувачи.
• Со својот позитивен однос кон купувачите и познавање на артиклите, потребно е да ги задржи постојните и да привлече нови муштерии.
• Работникот потребно е постојано да ја одржува исправноста на производите, нивното позиционирање, редот и хигената во маркетот.
• Солидарен однос и тимска работа со колегите во маркетот и секторот.

Потребни квалификаџии:
1. ССС (средно образование)
2. Работно искуство минимум 1 година, пожелно во областа (продажба).
3. Високо развиено чувство за координирање на трошоци и економичност.
4. Стабилна личност на која можат да и се довери пристап до пари.
5. Одлични интерперсонални и комуникациски способности и добар однос со купувачи.

Пријавување на vrabotuvanje@kam.com.mk