Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување

Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување

Меѓународно училиште Максимилијан објавува оглас за вработување на наставници и тоа:

1. НАСТАВНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК;
2. НАСТАВНИК ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Потребни квалификации:

Кандидатите треба да имаат завршено високо образование VII/I степен или 240 ЕКТС од соодветната област-наставна насока;
Висок степен на познавање на англиски јазик-наставата се изведува на англиски јазик;
Предност имаат кандидати со најмалку една година работно искуство во формално образование и кандидатите;
За кандидатите кои апшлицираат за работна позиција наставник по англиски јазик, предност имаат оние кои како втор јазик го имаат германскиот.
Заинтересираните кандидати е потребно да испратат CV и копија од диплома за завршено високо образование на info@maximilian.edu.mk.

Кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју.