„Светот на Биби“ вработува сметководител

„Светот на Биби“ вработува сметководител

„Светот на Биби“ дооел Скопје објавува оглас за вработување на позиција

СМЕТКОВОДИТЕЛ 

Потребни квалификации:


• Минимум 2 години работно искуство во Сметководство
• Одлични комуникациски вештини на македонски и англиски;
• Познавање на работа со софтвери за сметководство и финансиско менаџирање  - (Искуство со Хеликс имаат предност)

Одговорности:

• Прием на сметководствени документи за книжење влезно–излезна документација
• Дневна контрола на книжењето на трансакциите
• Подготвување на извештаи и поднесоци до Институциите.
• Пресметка на плати за вработени
• Комплетно водење на материјално книговодство
• Евидентирање и контрола на побарувања, уплати и наплата
• Комуницирање и контактирање со правни лица – банки, институции


Доколку ги исполнувате условите испратете ја вашата професионална биографија (CV) на job@fakulteti.mk со назнака "Сметководител".

Краен рок за пријавување: 20.01.2020