Прашалник за земјотресот во Дојран

Прашалник за земјотресот во ДојранОвој прашалник е дел од изучувањето на земјотресот настанат во подрачјето на Дојран, на ден 02.01.2018, во 05 часот и 24 минути (локално време).
Ве покануваме да го пополните. Добиените податоци ќе се користат за подобрување на прописите за изградба на објекти отпорни на дејството на земјотреси (асеизмички објекти)