Водич за избор на средно стручно училиште

Водич за избор на средно стручно училиште

Учениците кои завршуваат со основното образование за многу кратко време треба да одлучат во кое средно училиште ќе ги поднесат своите документи за упис. Некои од нив веќе решиле што сакаат да учат, но за оние кои сѐ уште се двоумат, Центарот за стручно образование и обука со поддршка на проектот Е4Е - Образование за вработување во Македонија изготви „Водич низ квалификациите во стручното образование“.

Во овој водич има детали за средното стручно образование кои можеби ќе им помогнат на неодлучните да сфатат што сакаат да учат. Тие можат да прочитаат нешто повеќе за геологијата, рударството и металургијата, за економијата, електрониката, машинството и многу други гранки, подобро да се запознаат со квалификациите и да видат во кои училишта можат да го учат она за што се решиле.

ТУКА можете да го прочитате целиот водич.