Кој број недостига? Тестирајте ги математичките вештини

Кој број недостига? Тестирајте ги математичките вештини

Подготвил: Драгана Петрушевска

Лектор: Ивана Кузманоска

Оваа загатка е идеална за тестирање на математичките вештини и способноста за забележување детали. Погледнете ја илустрацијата.


Треба да откриете кој број треба да стои на местото на црвениот прашалник.


Фото: Pexels

Решение

Доколку не успеавте да го откриете бројот, решението е бројот 3 бидејќи секој круг има збир од 17.

Извор: DDL