Оглас за вработување на хигиеничар(ка)

Оглас за вработување на хигиеничар(ка)

Работни задолженија:
● Дневно одржување, чистење и дезинфекција на училишниот кампус,
● Подготовка на простории за предавање, состаноци, конференции и настани,
● Поддршка на останатиот персонал во реализирање на целите на училиштето.

Потребни квалификации:
● Завршено средно образование,
● Препорачливо е претходно работно искуство како хигиеничар.

Работни услови:
● Полно работно време,
● Работа во смени,
● Почетен договор на определено време со можност за продолжување.

Заинтересираните кандидати треба да ги поднесат следниве документи: кратка
биографија, сертификат за завршено средно образование, други релевантни
сертификати, по електронски пат на recruitment@nova.edu.mk, најдоцна до 12.6.2023
година. Избраните кандидати ќе бидат известени и поканети на интервју