Лани во Македонија 18.648 живородени деца

Лани во Македонија 18.648 живородени деца

Минатата година во Македонија се регистрирани 18.648 живородени деца, од кои 11.224, односно 60,2 отсто се од градските подрачја, а 7.424 или 39,8 отсто се живородени во селските подрачја, соопшти Државниот завод за статистика.

Најголемо учество во однос на вкупниот број раѓања по региони има Скопскиот со 38,9%, а најмало Источниот Регион со 6,3%.

Просечната возраст на мајката при вкупниот број раѓања во градските подрачја е 29,9 години, а во селските подрачја 28,4 години. Просечната возраст кај првите раѓања во градските подрачја е 28,3 години, а во селските подрачја 26 години. При првото раѓање мајката од селските подрачја е помлада за 2,3 години, истакнаа од ДЗС.Природниот прираст кај населението e негативен и во градските подрачја изнесува -6.731 лице, a во селските подрачја -3.137 лица.

Колку за потсетување, во 2020 година во Македонија имаше 19.031 живородено дете.