ПочетнаSkip Navigation LinksСтудии Државни универзитети

Државни универзитети

Untitled Document

Св. Кирил и Методиј


Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е првиот државен универзитет во Република Македонија, формиран во 1949 година со три факултети.

Денес, тој претставува заедница на 22 факултетa, 5 научни институти и 11 придружни членки од кои 4 се јавни научни институти, а неговата дејност е уредена со Законот за високото образование и со Статутот на Универзитетот.

Св. Климент Охридски


Универзитетот “Св. Климент Охридски” -Битола ,познат со акронимот УКЛО, е вториот државен Универзитет во Република Македонија, најзначајна установа од областа на високото образование во Регионот на Југозападна Македонија.

Универзитет "Гоце Делчев"


Универзитетот „Гоце Делчев“ е основан од страна на Собранието на Република Македонија на 27 март 2007 година. Идејата за основање на универзитет со седиште во Штип е стара повеќе од 30 години.

Универзитетот во 2007 година започна со 7 факултети и една висока школа: Факултет за рударство, геологија и политехника, Педагошки факултет, Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Правен факултет, Економски факултет, Факултет за музичка уметност и Висока здравствена школа.

Државен Универзитет во Тетово


Historiku i USHT-së

Universiteti Shtetëror i Tetovës është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës ose bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta intelektuale dhe morale, në ambientin e definuar të autonomisë universitare si pandehje të lirisë akademike të shprehjes individuale dhe të dëshmimit të aftësive dhe cilësive të japin kontributin e vet në fushën e zhvillimit të arsimit, shkencës dhe profesionalizmit...

"Св. Апостол Павле" - Охрид


UIST Ohrid, officially called University for Information Science and Technology "St. Paul the Apostle", was registered in the Central Registry of the Republic of Macedonia in July 2009. UIST Ohrid is a State University legally established by the Parliament of the Republic of Macedonia in 2008, with subsequent legal amendments in 2009 and 2010. The Statute of UIST Ohrid was approved by the Republic of Macedonia Parliament in August 2010.