X
 20.02.2013 Живот

8 апсолутно непобедливи совети за учење

Стратегиите за учење се начини со кои управувате со процесот на учење, а се базираат на познавањето на сопствените лични особини и способности, знаење за образовните задачи кои морате да ги извршите.

studenti
 
За да можете да постигнете успех во учењето препорачливо е да развиете и примените стратегии кои можат од вас да направат успешен ученик. Еве неколку стратегии кои е добро да ги искористите во процесот на учење:

1.Развијте навика за учење

Многу е важно да направите временски план за учење во кој градивото кое треба да го совладате ќе биде поделено со согласност со вашето време и обврски во точни временски периоди. Се препорачува кога правите вакви планови да почнете со полесен материјал, бидејќи вака ќе изградите самодоверба. Би требало да настојувате дури и наједноставниот материјал да го упростите и да почнете да го учите. Повторувањето треба да го вршите се додека не дојдете до момент кога без проблеми  и со разбирање ќе можете да го репродуцирате наученото.


2.Применувајте активно учење

На учењето морате да се посветите, а деловите од материјалот кој го учите не треба да ги оставате не разјаснети. Треба да се обидете со пронаоѓање објаснувања за целосно разбирање понекогаш и да учите од грешките. Во обидот да го разберете подобро материјалот добро е да најдете примери од стварниот свет или да побарате домонстрација на идејата која не ја разбирате. Од професорите побарајте разјаснување и информации како да дојдете до други извори.

3.Користете ги сите способности во учењето

Конструирањето или моделирањето може да биде од голема корист во текот на учењето. Кога и да можете употребувајте конкретни објекти како сретства за учење. Употребете ги рацете за конструирање и објаснување како и телото за изразување.

4.Сумирајте го материјалот со пишување

Една од добрите стратегии за учењето е да го сумирате материјалот со пишување. Во процесот на совладување на материјалот правете визуелни прикази, наведувајте примери и правете илустрации на одредени делови од материјалот. За своите белешки разговарајте со други лица кои го учат истиот материјал.

5.Организирајте ги и систематизирајте ги информациите преку изградба на концепи

Правењето концепт или мапа на материјаот ќе ви помогне поефикасно да го поминете материјалот.

6.Употребувајте технологија

За ефикасно учење можете да користите различни технологии. Мултимедијалната технологија можете успешно да ја користите за да соберете и организирате информации од повеќе извори. Компјутерски симулации, дури и игрите можат да помогнат во препознавањето сложени слики или системи.

7.Подгответе испитни прашања

Додека учите и за време на повторување на материјаот подгответе си прашања кои би можеле да ви се паднат на испитот, одговарајте ги писмено. Ако се подготвувајте за усно одговарање симулирјате слична атмосфера и одговарајте ги прашањата.


8. Најдете си ментор

 Менторот може многу да ви помогне во процесот на учење. Ќе ви помогне да развиете стратегија која одговара на вашата личност, интерси и карактер.
Подготвил: Кристина Вељаноска

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот