X
 07.12.2016 Наука

Тајната магија на делењето со нула


Исак Њутн

Со нула не се дели! Сите сме го учеле ова на училиште и во најголем број секојдневни ситуации – се користи како добар совет. Дури и во колоквијалниот говор веќе сме усвоиле вообичаени фрази како: „помножи го со нула“ или „подели го нула“ кога сакаме да укажеме на некаква бесмисленост.

Но, зошто всушност делењето со нула е бесмилено? Постои ли случај кога, сепак, оваа математичка операција добива смисла?

Делењето со нула е бесмислено затоа што во аритметиката делењето со нула може да се интерпретира и како можење со нула.

Равенката: 3/0=x ... може да се изведе, односно е иста со следнава равенка: ... 0*x=3.

Очевидно не постои број што може да ја изрази вредноста на непознатата Х, за да постои равенство.

Но, сепак постои случај кога делењето со нула добива смисла и всушност е неопходно за решавање на проблемот. Тоа го увидел Исак Њутн кој и го открил методот на пресметка.

Да земеме, на пример, една крива линија и да се обидеме да го пресметаме коефициентот на наклон во однос на една точка од координативниот систем. Тоа е сосема идентично со обидот да се најде коефициентот на наклон на правата што ја допира кривата во само една точка, што им е заедничка и се вика тангента. Во овој случај, ова е речиси невозможно да се пресмета доколку користиме само алгебра.

Но, тука постои еден трик што го користи методот за пресметка на овој проблем, каде се разоткрива магијата на делењето со нула. Наместо да се бара точката што лежи на кривата и низ која минува тангентата, многу поедноставно е да се дефинираат две точки од кривата низ кои поминува една права, па потоа да ги придвижуваме една кон друга сè до моментот додека не се преклопат. Во моментот кога двете точки стануваат една, вие всушност, ја постигнувате операцијата „делење со нула“.

Трикот на делењето со нула е суштинскиот момент за создавање на дополнителен контекст. Иницијалниот проблем со делењето нула со нула е тоа што секој број може потенцијално да се смета за решение, па ваквото претставување на некаков лимитирачки фактор води кон фокус или дефинирање на можните решенија.

И кога веќе еднаш ќе пресметате резултат од делење со нула, еден цел нов свет од математиката се отвора пред вас. Играњето со нулите и бесконечните вредности ги прави банални сите видови невозможни равенства. Научете да делите со нула и математиката никогаш веќе нема да биде иста.


Подготвил: Б.Б.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Наука