ПочетнаSkip Navigation LinksУписи 2012-2013 Конкурси 2012/2013

Конкурси 2012/2013

 
unite

 

Конкурс за запишување студенти на додипломски студии на студиските програми на Државниот Универзитет во Тетово во академската 2012/2013 година.

 

 
fon

 

Конкурс за запишување студенти на прв и втор циклус студии на ФОН Универзитет во првиот уписен рок во академската 2012/2013 година.

 

 
Ukim

 

Конкурс за запишување студенти на БАС во учебната 2012/13 година

 

 
esra

 

Конкурсот за упис на студенти на додипломски и постдипломски студии во учебната 2012/2013 година.

 

 
fbe

 

Конкурс за запишување на студенти во прв циклус и трансфер на студенти на додипломски студии во учебната 2012/2013.

 

 
vs

 

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии во академската 2012/2013 година.

 

 
eust

 

Конкурс за запишување студенти на прв, втор и трет циклус на студии на студиските програми во академската 2012/2013 година.

 

 
ibu

 

Конкурс за запишување на студии од прв и втор циклус за академската 2012/2013 година

 

 
eust

 

Конкурс за запишување студенти на прв, втор и трет циклус на студии на студиските програми во академската 2012/2013 година.

 

 
eust

 

Конкурс за запишување и трансфер на студенти на студии од прв и втор циклус за академската 2012/2013 година.

 

 
eust

 

Конкурс за запишување студенти во академската 2012/2013 година.