Skip Navigation LinksУписи 2013-2014 Конкурси за упис 2013/2014

Конкурси за упис 2013/2014


Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје

 

Универзитет "Гоце Делчев"

 

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

 

Универзитет за информатички технологии и науки "Свети Апостол Павле" - Охрид

uklo

 

 

Државен Универзитет во Тетово

unite

 

 

 

 

Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје

 

University American College Skopje

eust Конкурс за запишување студенти во академската 2013/2014 година.

 

 

Европски Универзитет Република Македонија - Скопје

 

Бизнис Академија Смилевски-БАС

 

Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА - Скопје

 

Факултет за бизнис економија - Скопје

 

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста - Скопје

 

International University of Struga

 

International Balkan University - Skopje

 

Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ - Скопје

 

МИТ Универзитет - Скопје

 

ФОН Универзитет - Скопје

fon