American College of Thessaloniki

act-welcome 

ACT (American College of Thessaloniki - Американски Kолеџ во Солун) е дел од Анатолија Колеџ, институција со долга и престижна историја која датира од 1886 година.

АCT е акредитиран во САД од страна на NEASC (Здружение на училишта и колеџи во Нова Англија) преку комисијата за институциите на високото образование. Со тоа, ACT има целосна NEASC акредитација, а програмите за додипломски студио се исто така акредитирани од страна на Отворениот Универзитет (Open University) во Велика Британија. ACT поседува и дозвола од грчката влада да работи како приватна образовна институција која нуди дипломски и постдипломски програми ( "колеџ").
Сеопфатната додипломска наставна програма на ACT нуди Bachelor програми во бизнис (со 4 различни концентрации), компјутерски науки, бизнис и компјутери, меѓународни односи, англиски јазик (со 2 концентрации) и - во соработка со реномирани образовни институции во Швајцарија и САД – програми во туризам и угостителство.

Покрај тоа,  ACT нуди и програма за Магистер на науки во угостителство и менаџмент на туризам како и Магистер по бизнис администрација (MBA) со концентрации во банкарство и финансии, претприемништво, менаџмент, маркетинг и во дигиталната ера.ACT нуди и различни видови на финансиска помош за студентите.


Програми:

Универзитетска диплома (Bachelor):
• Бизнис Администрација со концентрации во:
-    финансии
-    Меѓународниот бизнис
-    управување со
-    маркетинг

• Бизнис Администрација 2 + 2 со Kogod бизнис школа во Вашингтон
Дознајте повеќе на www.act.edu/kogod

• Угостителство и управување со туризам
Избор од три посебни програми, првите 2 години студиите се одвиваат на ACT:

-    Диплома за меѓународен бизнис во хотел и туризам менаџмент  со 2 + 1 ACT - Цезар Риц колеџи Швајцарија

-    Швајцарска високa Диплома во меѓународен хотелски менаџмент со 2 + 1 ACT - Хотелот Институт Montreux Швајцарија

-    Диплома во туризам и угостителство со 2 + 2 ACT - Сент Томас Универзитетот во Мајами, Флорида
Дознајте повеќе на www.act.edu/tourism

• Компјутерски науки со концентрации во:
-    Компјутерски науки
-    Бизнис и компјутери

• Меѓународни односи
• англиски јазик со концентрација во:
-    Јазик и литература
-    Комуникација и нови медиуми

Магистерски програми:

• Бизнис администрација (MBA) во концентрација во:
-    Банкарство и финансии
-    Претприемништво
-    Менаџмент
-    Маркетинг во дигиталната ера
• Магистер во угостителство и туристички менаџмент

Сертификати: *
•    Глобален Бизнис менаџмент
•    Настава по англиски јазик како странски јазик (TEFL)
•    Грчки студии
•    Програма за Cisco Networking Academy (CCNA)
•    Дигитални медиуми
•    Веб развој
* Сертификат програмите за странски студенти се достапни само на оние со важечка виза.

Студентите можат да ги започнат студиите во:
-    Септември или февруари (додипломски студии)
-    Октомври или декември (магистерски програми)

Финансиска помош:

ACT се стреми да биде и прифатлива опција за квалитетна едукација на младите од Грција, Југоисточна Европа, САД и пошироко. Со таа цел, колеџот нуди финансиска помош на значителен број на студенти секога година.
ACT доделува финансиска помош за студентите кои имаат потреба но и ги наградува на академските достигнувања и потенцијалот на студентот.
Американскиот колеџ во Солун има развиено добро воспоставена програма за финансиска помош за да им помогне на студентите во нивната потрага за високо образование.

Уписи:

Уписите се отворите и раното аплицирање се смета за предност. Материјали за аплицирање се достапни на веб-страницата на колеџот (www.act.edu) каде што можете да аплицирате и онлајн (www.act.edu/apply)
Подеталните услови и квалификации можете да ги погледнете на нашиот веб-сајт. Кандидатите за запишување треба да контактираат со канцеларијата за уписи најмалку еден месец пред почетокот на редовните програми..

Канцеларија за информации и уписи:
Skype: actadmissions
e-mail: admissions@act.edu

Т: (+30) 2310 398.398 & 398.238-9
Ф: (+30) 2310 398.389