X
 27.06.2019 Живот

Лани се родиле 21.333 деца, а умреле 19.727 лица

Минатата година во земјава имало 21.333 живородени деца, а бројот на умрени лица бил 19.727, објави денеска Државниот завод за статистика.

Според објавените податоци, во градските средини се родени повеќе деца отколку во селските средини, односно бројот на живородени деца во градските подрачја изнесувал 12.598 наспроти 8.735 новородени во руралните подрачја. По региони, најголемо учество во вкупниот број раѓања има скопскиот регион со 37,6 проценти, а најмало источниот регион со 6,5 проценти.

Во градските средини е поголема просечната возраст на мајката отколку во селските средини, а иста е ситуацијата и со просечната возраст на мајките кај првите раѓања. Статистиката покажува дека просечната возраст на мајката во градските подрачја изнесува 29,8 години наспроти 28,1 години во селските подрачја.

Кај умрените лица, повторно поголем е бројот на умрени во градските средини отколку во селските. Така, во градовите бројот на умрени лица изнесува 12.091 лице наспроти 7.636 умрени во селските средини. Најголемо учество има скопскиот регион, а најмало вардарскиот регион. Бројот на умрени доенчиња во градските подрачја е 69, додека во селските подрачја 53 доенчиња.

Просечната возраст на умрените лица во градските подрачја е 73 години, а во селските средини 73,7 години.

Статистиката бележи негативен природен прираст во пет региони во државата и тоа Вардарскиот, Источниот, Југозападниот, Југоисточниот и Пелагонискиот.

Кај внатрешните миграции најголемо учество од 37 проценти имаат преселбите од село во град. Во овој дел предничи источниот регион, додека во полошкиот регион најголемо учество имаат меѓуселските преселби.

Салдото на надворешните миграции е најголемо во скопскиот, а најмало во вардарскиот регион.

Извор: МИА

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот