X
 08.07.2022 Образование

Уписи на УКЛО: Создаваме иднина - Економски факултет - Прилеп

Економскиот факултет - Прилеп е целосно подготвен за успешен упис на нови студенти, оценуваат од оваа единица на УКЛО и со посебна гордост истакнуваат дека во академската 2022/2023 година ќе ги отворат вратите за 62. генерација студенти.

Економскиот факултет – Прилеп, како современа високообразовна институција, е профилиран според највисоките светски високообразовни стандарди и нуди современи студиски програми и функционални просторни услови за студирање. Факултетот располага со одлични инфраструктурни и технички капацитети: 5 амфитеатри, 15 предавални, современи компјутерски центри, библиотека, интернет-клуб, видеоконференциска опрема, со што целосно ги исполнува современите барања и потреби на студентите, соодветно на законски предвидените нормативи и стандарди.

1

Она што е особено важно е дека студиските програми на Факултетот динамично се приспособуваат според потребите и барањата на пазарот на труд и кореспондираат со развојните трендови и стратегии на земјата. За академската 2022/2023 година, Економскиот факултет нуди широк спектар на студиски програми од сите три циклуси на студии.

На прв циклус оваа академска година функционираат шест новоакредитирани атрактивни студиски програми, и тоа: сметководство и ревизија, банкарство и финансии, маркетинг, менаџмент, меѓународен бизнис и е-бизнис.

3

Деканот на Факултетот, проф. д-р Драгица Оџаклиеска, истакнува дека за студентите од другите градови во државата постојат одлични услови за сместување во државниот студентски дом „Орде Чопела“ со капацитети за престој и исхрана според високи стандарди и исклучително поволни финансиски услови.

Факултетот, исто така, нуди дополнителни можности за развој на професионалните и интелектуалните капацитети на студентите преку нивно вклучување во различни студентски активности, реализирање практична работа во голем број компании, остварување студентска мобилност на некој од универзитетите во странство и др. Во доменот на меѓународната мобилност на студентите особено е атрактивна Еразмус+ програмата во која Економскиот факултет - Прилеп активно учествува од академската 2014/2015 година. Во таа насока, студентите на Економскиот факултет – Прилеп имаат можност да реализираат студиски престој на голем број странски универзитети со кои Факултетот има потпишано договори за билатерална соработка во рамките на оваа програма.

4

За академскиот подмладок на Економскиот факултет, бизнис-заедницата редовно  обезбедува финансиска поддршка од компании и фирми со кои Економскиот факултет има воспоставено долгогодишна соработка и традиционално негува добри односи. Во тој контекст, за академската 2022/2023 година се обезбедени 30 стипендии од бизнис-заедницата за упис во прва година на прв циклус студии за најдобрите ученици и за учениците од социјално-ранливите категории.

Со цел студентите да можат да се стекнат со апликативни знаења и вештини, на Економскиот факултет се организираат предавања од истакнати експерти од реалниот сектор, додека со практична настава тие можат да се стекнат со применливи и употребливи знаења и вештини во духот на новото време.

5

Менаџментот од Економскиот факултет оценува дека континуираното инвестирање во студентите, благодарение на партнерството на академијата со институциите, фирмите и бизнис-компаниите, дава конкретни резултати, особено затоа што студентите во сите активности остануваат во центарот на вниманието, како најважни чинители и идни носители на развојот на државата.

Меѓу најсилните предности што се очекува да бидат соодветно препознаени кај матурантите и сите млади луѓе кои знаат дека економијата ги придвижува сите активности, Економскиот факултет – Прилеп ги истакнува традицијата и континуираниот развој, достигнувањата во економската наука и едукацијата, како и примената на знаењата во реалниот сектор, бизнисите и  националната економија во целина.

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование