X
 08.04.2024 Живот

Војна и мир - односите помеѓу земјите во светот станале помирни низ годините

Од 1800 година повеќе од 37 милиони луѓе во светот загинале додека активно се бореле во војни.

Бројката би била многу поголема доколку се земат предвид и цивилите што загинале поради борбите, зголемениот број смртни случаи од глад и болести кои произлегуваат од таквите конфликти, како и смртните случаи во помали конфликти кои не се сметаат за војни.

Војните се страшни на многу други начини: тие ги прават животите на луѓето несигурни, го намалуваат нивниот животен стандард, ја уништуваат животната средина и, доколку се водат меѓу земји вооружени со нуклеарно оружје, може да бидат егзистенцијална закана за човештвото. Гледајќи ги само вестите, може да биде тешко да се разбере дали повеќе или помалку луѓе умираат како резултат на војна отколку во минатото. Треба да се потпреме на статистички податоци кои се внимателно собрани за да можеме да ги споредиме со текот на времето.

Иако секоја војна е трагедија, податоците покажуваат дека помалку луѓе загинале во конфликти во последните децении отколку во поголемиот дел од 20 век. Земјите, исто така, изградиле помирни односи меѓу нив.

Колку војни ќе се избегнат и дали ќе продолжи трендот на помалку смртни случаи во воени конфликти, зависи од постапките на луѓето и земјите воопшто. Смртните случаи од конфликти неодамна се зголемени на Блискиот Исток, Африка и Европа, со акцент на фактот дека иднината на овие трендови е неизвесна.

Некои конфликти се многу посмртоносни од другите

Постојат многу големи разлики во тоа колку се смртоносни различните војни: повеќето жртви се релативно мали, во неколку конфликти се големи и во многу мал број се екстремно големи. Табелата го покажува ова за сите конвенционални војни помеѓу 1800 и 2011 година, потпирајќи се на податоците од проектот „Марс“.

Иако повеќето војни убиле неколку илјади луѓе, едвај може да се забележат на табелата. Тоа е затоа што големите војни биле многу посмртоносни: во Граѓанската војна во Русија и Корејската војна загинале неколку стотици илјади луѓе. И Кинеската граѓанска војна и Виетнамската војна убиле меѓу 1 и 2 милиони борци.

фото извор: Our world in data

Но, смртните случаи во светските војни се наѕираат дури и над нив: во Првата светска војна загинале повеќе од 7 милиони војници. А само во Втората светска војна загинале повеќе од 21 милион борци.

Три четвртини од сите воени смртни случаи од 1800 година се случиле само во овие две војни, а 90% во најголемите десет војни - ова е една од причините зошто мора внимателно да се третираат сите трендови со текот на времето.

Смртните случаи од конфликти се намалени – од нас, луѓето зависи дали тој тренд ќе продолжи

Помалку луѓе загинале во конфликти во последните децении отколку во поголемиот дел од 20 век. Графиконот покажува дека неколку милиони луѓе загинале во конфликти во годините по Втората светска војна.

Откако паднале на многу пониски нивоа во 50-тите години, смртните случаи од конфликти повторно се зголемиле во 70-тите и 80-тите. Но, овој пат тие достигнале врв со 300.000 смртни случаи годишно. Паднале на многу пониски нивоа во 90-тите и останале под претходните достигнати врвови во децениите што следувале.

Овие помали бројки на смртни случаи се согледуваат и во други извори на податоци. Но, постојат неколку причини поради кои не можеме да бидеме уверени дека овој пад на смртните случаи од конфликти ќе продолжи.

Прво, графиконот покажува повеќе смртни случаи во последната деценија и, неодамна, скок на смртните случаи поради војните во Етиопија и Украина. Трендовите се разликуваат и по региони: смртните случаи опаднале и останале ниски во Азија и Океанија, но неодамна се зголемија на Блискиот Исток и во Африка и Европа.

Уште една причина поради која не можеме да бидеме сигурни - е дека крајноста на конфликтите покажува многу варијации од година на година. Некои војни се многу посмртоносни од другите, така што еден смртоносен конфликт може целосно да го промени овој тренд. Истражувачите користеле статистички тестови за да ги кажат вистинските трендови од случајните флуктуации, но дошле до различни заклучоци.

Отсуството на јасен тренд не треба да предизвика очај: земјите изградиле помирни односи меѓу нив.

Вооружениот конфликт е ретка причина за смрт во повеќето години

На глобално ниво, близу 80.000 луѓе загинале поради борби во вооружени конфликти во 2019 година. Ова значи дека конфликтите предизвикале околу 1 од 700 смртни случаи. Ова е прикажано на графиконот, кој покажува од што умреле луѓето во текот на таа година. Може да ги најдете смртните случаи од конфликт во долниот десен агол.

фотоизвор: Our world in data
Вооружениот конфликт е многу поретка причина за смрт отколку незаразните (сини полиња) или заразните болести (црвени полиња). Исто така, поретка е од другите причини за насилна смрт: над пет пати повеќе луѓе умреле од убиства во 2019 година и речиси десет пати повеќе од самоубиства.

Сепак, бројот на смртни случаи од конфликт може многу да се менува од година на година - во 2005 година помалку од 20.000 луѓе загинале во вооружени конфликти, додека во 1994 година, по геноцидот во Руанда, бројката е повеќе од 800.000. За време на двете светски војни вооружените конфликти биле водечка причина за смрт, со неколку милиони смртни случаи годишно.

И додека вооружениот конфликт е ретка причина за смрт на глобално ниво во повеќето години, тој е многу почест во некои земји.

Што треба да знаете за овие податоци

За своите податоци за смртните случаи од конфликти и тероризам, изворот на податоци - студијата за глобално оптоварување од болест спроведена од Институтот за здравствена метрика и евалуација (ИХМЕ), се потпира на неколку главни извори, вклучувајќи ги УЦДП5 и Институтот за истражување на мирот во Осло (ПРИО).
Смртните случаи од тероризам се издвоени од смртните случаи во конфликт, со користење податоци од Глобалната база на податоци за тероризам.

Некои земји се многу попогодени од конфликти за разлика од други

Постојат многу големи разлики во бројот на смртни случаи од конфликти низ светот. Мапата покажува годишни смртни случаи од вооружени конфликти во секоја земја. Може да се види дека голем број земји низ светот се релативно мирни. Во нив малку луѓе умираат поради конфликти. Многу од нив се во Европа, но има земји каде што малкумина гинат во конфликти во сите светски региони.


Меѓутоа, во други земји, смртните случаи од конфликти се вообичаени. Тие гледаат десетици, стотици, па дури и илјадници смртни случаи годишно. Во некои од нив, смртните случаи од конфликт сочинуваат неколку проценти од сите смртни случаи во една година.

Овие глобални разлики изгледаат слично кога ќе земеме предвид дека земјите се разликуваат по големината на нивното население. Земјите со најмногу смртни случаи од конфликт може често да се менуваат. Во 2022 година, повеќе од 40% од луѓето кои загинале од конфликт во светот биле во Етиопија. Во 2021 година, тоа бил Авганистан, со речиси една третина од сите глобални смртни случаи од конфликти таму.

Земјите со најмногу смртни случаи од конфликти, исто така, се разликуваат во зависност од тоа дали на меѓудржавни, внатрешни, недржавни конфликти или еднострано насилство.

Вооружениот конфликт е вообичаен и има различни форми

Како што покажува графиконот, во последно време се евидентирани најмалку 150 тековни вооружени конфликти, секоја година. Оваа бројка е поголема од претходните децении, но дури и тогаш ретко паѓала под 100, а со векови немало година без вооружени конфликти.

Војните, обично дефинирани како вооружени конфликти кои се особено смртоносни - биле поретки, со помеѓу 0 и 12 активни војни годишно. Сепак, има многу малку години без ниту една војна.

Зачестеноста на вооружените конфликти се разликува и во зависност од тоа кој се бори во нив. Вооружен конфликт може да се случи меѓу држави (меѓудржавни), помеѓу држава и недржавна вооружена група на нејзината територија (внатрешен конфликт) или надвор од неа (екстрасистемски), помеѓу недржавни вооружени групи (недржавен) или помеѓу вооружени група и цивили (еднострано насилство).

Гледајќи ги овие типови конфликти повнимателно, гледаме дека немало екстрасистемски конфликти во последните децении. Тие исчезнале по деколонизацијата во средината на 20 век.

Меѓудржавните конфликти се ретки: имало најмногу три тековни конфликти од овој тип, во која било дадена година, во последните три децении. И неколку години во тој период воопшто немало таков конфликт.

Почести се меѓудржавните конфликти и едностраното насилство. Во последниве децении имало неколку десетици конфликти од овој тип, кои се во тек секоја година.

А недржавните конфликти станале најчест тип - тие се главниот двигател на неодамнешното зголемување на конфликтите.

Односите меѓу земјите станале помирни

Истражувачите тврдат дека треба да размислуваме за мирот како за нешто повеќе од отсуство на насилство (наречен негативен мир), па да го замислиме како одржлива соработка или дури и меѓусебна заштита меѓу групите (позитивен мир).

Графиконот покажува глобални податоци кои ја користат оваа дистинкција за да ги класифицираат билатералните односи меѓу земјите на различни нивоа на мирољубивост или непријателство, изразени како удел во секој тип односи. Повеќето односи меѓу земјите се карактеризираат како негативен и позитивен мир - кој понатаму е поделен на топли мирољубиви и безбедносни заедници.

Само мал процент од врските се класифицирани како ривалство. Овие ривалства се поделени на помали или тешки ривалства од страна на истражувачите, кои ги создале овие податоци.

Гледаме, исто така, дека односите меѓу земјите се менуваат со текот на времето: пред повеќе од еден век, во 1900 година, повеќето земји не користеле насилство една против друга, но ниту една немала високо кооперативни односи. И речиси 20% од односите биле ривали кои повремено или често употребувале насилство.

Конфликтот се зголемил за време на двете светски војни и раните години на Студената војна. Но, потоа, ривалствата постојано се намалувале, а билатералната соработка се проширила. Поважно, ова се случило додека многу повеќе земји станале независни, а многу повеќе парови земји почнале да одржуваат меѓудржавни односи.

Многу земји ги продлабочиле своите врски во 90-тите години, претежно во Европската Унија. Ова претворило речиси една петтина од односите во безбедносни заедници.

Во последниве години се забележува мало зголемување на ривалството и пад на мирните односи. Но, билатералните односи остануваат многу помирни отколку во текот на целиот 20 век.

Дури и ако сме поамбициозни во нашата визија за мир, гледаме дека светот навистина постигнал напредок.

Извор: ourworldindata.org

Фото: Freepik

Подготвил: Маја Пероска

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот