Skip Navigation LinksСтудии Приватни Универзитети Меѓународен Славјански Универзитет

Меѓународен Славјански Универзитет

msu

 

Меѓународниот Славјански Универзитет (МСУ) "Гаврило Романович Державин" е корпоративен универзитет со Тамбовскиот државен универзитет "Г. Р. Державин" од градот Тамбов, Руска Федерација. Тоа значи дека ние имаме постојана соработка со рускиот универзитет која се одвива преку размени во научната, наставната и студентската сфера, заедничка организација на конференции и слични настани.

 

МСУ започна со работа во 2004-тата година, најпрвин со Факултетот за економија и организација на претприемништвото, а потоа со отворањето на одделението во Битола, постепено се акредитираа и нови факултети. Денес во склоп на МСУ функционираат 5 факултети на кои се реализира настава од прв и втор циклус на студии:

 

ekon psih inf bezb prav
Факултет за економија и организација на претприемништво Факултет за психологија Факултет за информатика Факултет за безбедносно инженерство Факултет за правни науки

 

Универзитетот е место каде студенти со разни животни приказни, разни интереси и вештини доаѓаат со цел да научат, да се надоградат, да се развијат како комплетни личности кои ќе можат да се справат со сите предизвици што животот еден ден ќе ги исправи пред нив. Затоа, универзитетот што тие го избираат треба да биде достоен за нивните амбиции и очекувања.

 

msu

 

Да се биде достоен за исполнување на очекувањата на толкава бројка млади луѓе значи вложување напор и континуирана работа, без да се остави простор за најмала грешка. Фактот дека веќе десет години постоиме како универзитет, како и самиот број на досега запишани и дипломирани студенти, остава позитивен впечаток и исто така потврдува дека луѓето имаат доверба во нашиот бренд и во нашето име.

 

Нивната доверба се темели на позитивното искуство со кое се имаат стекнато при студирањето на МСУ, а ова се работите кои, според нив, се она што најмногу нè истакнува како институција:

 

  • секогаш достапниот наставен кадар и нивната отвореност кон студентите;
  • квалитетната, интерактивна и практична настава која се изведува според ЕКТС;
  • експертскиот професорски кадар (над 60 професори од Македонија, визитинг професори од Русија, Србија, Бугарија, Белорусија, Украина, Германија, Кина);
  • интернационалната соработка;
  • размената во научната, наставната и студентската сфера;
  • современо опремените предавални, лаборатории, работилници, простории за вежби, амфитеатар;
  • комплетно опремените библиотеки со читални;
  • достапноста на целиот материјал во нашата електронска библиотека Е-учење;
  • отвореноста на МСУ која се рефлектира преку организирање на меѓународни конференции, културни манифестации и многубројни активности кои го негуваат духот на интернационализацијата и глобализацијата;

 

Направете го првиот чекор кон успехот, бидете и Вие дел од семејството студенти кои своето образование го стекнуваат на еден од реномираните факултети при Меѓународниот Славјански Универзитет! Одберете го Вашиот факултет веднаш, затоа што Вашиот факултет е на Славјански Универзитет!

 

msu

 

Локација Свети Николе 

Адреса

ул „Маршал Тито“ 77, 2220 Свети Николе

Тел.

+389 32 440 330+389 32 440 330

Е-пошта.

info@msu.edu.mk

Локација Битола 

Адреса

ул: „Новачки пат“ бб, 7000 Битола

Тел.

+389 47 238 077

Е-пошта.

info@msu.edu.mk

Веб Портал 

www.msu.edu.mk

Социјална мрежа 

Facebook

facebook thumbFacebook