X
 19.10.2016 Стипендии

Конкурс за ученички стипендии за учебната 2016/2017 година

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

<Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

<Конкурст за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

<Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

<Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

<Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година

Активен до:    31.12.2099

Издвојуваме

Стипендии