X
 03.02.2017 Наука

Влијанието на говорот врз човечката ДНК

Терминот „торзионо поле“ се појавил во 1922 за да означи хипотетички физичко поле кое се појавува секаде каде што постои ротација или вртење во проторот. Поради тоа што планетата ротира, Сончевиот систем, галаксијата... човекот, дрвјата, каменот, се опкружени со торзиони полиња нои меѓусебно делуваат, менуваат и создаваат нови торзиони полиња.


Фото: Pixabay


Тие се огромен проток на информации и го образуваат заеднички бесконечниот систем во кој концептет на времето не постои. Човекот не ротира, но може да генерира торзионо поле со различен интензитет. Научниците веруваат дека мислата е торзиона материја од која се состои полето и со која може да се делува на човекот.

Најглавната структура на човекот е говорот и таа има директно влијание на човековиот генетски апарат. Духовното тело го движи човекот, без него тој е непостојана и хетерогена смеса од мускули, коски итн.

Како говорот влијае на човековата ДНК?

Генетскиот апарат ја поседува способноста за мислење, секао, не на високо ниво, за разум и разбирање. ДНКто го чувствува говорот и неговата смисла, и затоа на генетскиот апарат не му е важно дали човекот зборува, гледа филмови или мисли и сѐ се зачувува во генетската програма.
Доктор П.П. Гарјарев верува дека со помош на зборот, говорот, како и мислите, затоа што зборовите се резултат на мислите, човекот го ваја својот генетски апарат, и оние информации кои му одговараат ги пренесува на следното поколение.

Знаејќи ја моќта на зборот и мислите започнете да работите на менување на Вашата генетска структура.
Подготвил: Марта Димитров

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Наука