X
 17.05.2024 Образование

Акредитирана Лабораторијата за заштита на животната и работната средина при Техничкиот факултет - Битола

По постигнатиот забележителен успех на УКЛО на конкурси од МОН, меѓу кои и за проекти од посебен и јавен интерес за поддршка за развој на лабораториски ресурси, акредитирана е Лабораторијата за заштита на животната и работната средина при Техничкиот факултет - Битола. Ова овластување го позиционира Техничкиот факултет – Битола повисоко во сферата на научните истражувања и зајакнувањето на лабораториските ресурси.

Според професорите и раководители на Лабораторијата, д-р Ванѓелче Митревски и д-р Владимир Мијаковски, официјалната верификација е оверена и на страницата на Институтот за акредитација, според стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018. Според нив, станува збор за лабораторија со широка дејност и услуги за седум големини: мерење на бучава во животна и работна средина, емисија на CO и O2 од стационарни извори на емисија, температура, релативна влажност, струење на воздух и осветленост во работна средина.

3

Големиот успех кој е во насока на унапредување и на квалитетот на едукацијата и практичните знаења го споделува и деканот на Техничкиот факултет – Битола, проф. д-р Митко Костов. Според него: „Акредитираната лабораторија за заштита на животната и работната средина при Техничкиот факултет - Битола (ТФБ) може значително да го подобри квалитетот на образованието и практичното знаење на студентите при ТФБ. Лабораторијата може да послужи како вреден образовен ресурс кој ја надополнува наставата во училницата, обезбедува можности за практично учење, поттикнува истражувачка работа и соработка, промовира професионален развој и ги подготвува студентите за кариера во областа на животната и работната средина и сродни полиња. Со интегрирање на лабораториските искуства во наставната програма, образовните институции можат ефективно да го подобрат квалитетот на образованието и практичното знаење на студентите, давајќи им можност да се справат со сложените еколошки предизвици со компетентност и доверба.

Лабораторијата им нуди на студентите практично искуство, анализа на податоци и толкување на резултатите поврзани со заштитата на животната и работната средина. На овој начин се зајакнуваат теоретските концепти кои се изучуваат и се олеснува подлабокото разбирање на процесите. Студентите можат да видат примена на теоретското знаење стекнато од предавања и учебници во сценарија од реалниот свет. Овој пристап го премостува јазот помеѓу теоријата и практиката, помагајќи им на студентите да развијат вештини за решавање проблеми и способности за критичко размислување кои се од суштинско значење за справување со предизвиците.
Студентите имаат можност практично да се запознаат со методологиите и индустриски стандарди, подготвувајќи се за идни кариери. Акредитираната лабораторија при ТФБ се придржува до ригорозните протоколи и стандарди за обезбедување квалитет, меѓународните стандарди за обезбедување точност и веродостојност.  Учејќи за мерките за контрола на квалитетот, процедурите за калибрација и барањата за усогласеност, студентите се поттикнуваат на култура на прецизност, одговорност и професионализам“.

3

Задоволството од акредитацијата на Лабораторијата за заштита на животната и работната средина при Техничкиот факултет - Битола силно се искажува и од УКЛО. Ректорот, проф. д-р Игор Неделковски, потенцира дека и на овој начин УКЛО ја потврдува заложбата за научни истражувања преку зајакнати лабораториски ресурси и паралелно ја јакне својата општествена одговорност со следење на најновите трендови во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина. Лабораторијата се очекува во континуитет да обезбедува значаен придонес во формирање човечки ресурси како основа за развој во иднина во полето на заштитата на работната и животната средина што е меѓу врвните општествени приоритети.

УКЛО верува дека работата на акредитираната Лабораторија за заштита на животната и работната средина ќе овозможи современ пристап за студентите и младите луѓе да ги осознаат основните концепти за функционирањето на науката, методолошките принципи, како и неопходните знаења од области кои се од особен интерес за заедницата и човештвото.

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование